درجه – مدرک توافق دیوار پاریس آمریکا

درجه – مدرک: توافق دیوار پاریس آمریکا اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی قیمت شهریه سرویس مدارس پایتخت اعلام شد

رئیس انجمن اولیاء و مربیان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت شهریه سرویس مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را اعلام کرد. 

قیمت شهریه سرویس مدارس پایتخت اعلام شد

قیمت شهریه سرویس مدارس پایتخت اعلام شد

عبارات مهم : آموزش

رئیس انجمن اولیاء و مربیان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت شهریه سرویس مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، وی ضمن اعلام این خبر افزود : والدین در صورت مغایرت شهریه سرویس دانش آموز بانرخ اعلام شده، می توانند با مراجعه به کارشناس انجمن اولیاء در مناطق یا کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران موارد خود را پیگیری کنند.

قیمت شهریه سرویس مدارس پایتخت اعلام شد

بر اساس گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، جدول شهریه سرویس به شرح زیر است:

واژه های کلیدی: آموزش | اداره | ایران | سرویس مدارس | اخبار اجتماعی

قیمت شهریه سرویس مدارس پایتخت اعلام شد

قیمت شهریه سرویس مدارس پایتخت اعلام شد


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs